Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*

BAŞVURU 

   Belgelendirme Başvuru Formu   İndir  Eğitim Başvuru Formu    İndir


Belgelendirme Başvuru Evrakları

1. Belgelendirme Başvuru Formu, (Aşağıdaki belgeler eklenecektir),
2. Ticaret Sicil Gazetesinin Güncel Kopyası,
3. İmza Sirküleri,
4. Varsa Tanıtıcı Dökümanlar (Broşür, Katalog v.b),


Bunlara ilaveten belgelendirme için talep edilen ilgili standarta ait aşağıdaki dökümanlar.

 

ISO 9001:2008 KYS için: Kalite Sistem Dökümanları (El Kitabı, Prosedürler, Süreçlerin tanımları ve İlişkili dökümanlar)ISO 14001:2004 KYS için:
1. Çevre Prosedürleri (İşlem Kontrolü Prosedürleri zorunlu) ve ilişkili dökümanlar, varsa Çevre El Kitabı veya eşdeğeri bir doküman.
2. Çevre Boyutları Listesi ve kuruluşun uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer şartların listesi ve resmi izin, ruhsat v.b.
(Bunlara ilaveten, yetkili kuruluşlar tarafından(Çevre Bakanlığı, Belediye vs.) yapılan mevzuata uygunluk denetim kayıtları, bu tür denetimlerde bulunan uygunsuzluklara karşı alınan tedbirler, ÇYS(Çevre Yön. Sist.) ile ilgili dış kuruluşlardan gelen iletişim kayıtları ve alınan tedbirlere ilişkin kayıtlar da Das Sertifikasyon tarafından talep edilebilir),

3. Kuruluşun faaliyet yeri ve çevresini gösteren bir kroki vs. (yakınında dere, orman vs leri krokide özellikle belirtiniz.)ISO 22000:2005 için:
1.
Gıda Güvenliği Sistem Dökümanları ( Prosedür , El Kitabı, Talimatlar , Programlar, Risk analizleri vs.)
 

2. Sektöre Özgü Kanuni Mevzuatla ilgili Resmi Belge, İzin, Ruhsat v.b.OHSAS 18001:2007 için:
1.
İSG (İş Sağlığı Güvenliği) Yönetim Sistem Dökümanları (İSG Sistem Prosedürleri, Hedefler ve İSG programları, varsa OHSAS / İSG El Kitabı) ve İlişkili dokümanlar,

2. Kuruluşun uygulamakla yükümlü olduğu yasal mevzuatın (İş Mevzuatı, sağlık mevzuatı ve diğer şartlar) listesi ve varsa bu mevzuatlara uyulduğunu gösteren evraklar (Belge, İzin, Ruhsat v.b.)
3. İşyeri yerleşim planı, iş akım şemaları, varsa kapasite raporu, yoksa işyerinde kullanılan hammadde, yarımamul madde ve kullanılan makina ve techizatın listesi,
4.Yapılan Risk Değerlendirme analizleri.Not: Başvuruya esas Yönetim Sistemi ile ilgili belgelendirme tetkikine kadar, en az 1 defa Yönetim Gözden Geçirme ve en az 1 defa İç Tetkik faaliyeti tamamlanmış olmalıdır.