Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO nedir?
ISO 'International Organization for Standardization' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim sistemi standardıdır. 

 
ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001: Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO' nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.
 

ISO 9001 nedir?
Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008 nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren revizyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).
ISO 9001 Standardı organizasyonların kalite sistemlerinin ISO Standard Prosedürleri'ne uygun olarak değerlendirilmesini ve ürün veya hizmetin kalitesinin hem organizasyon hem de organizasyonun müşterileri ve tedarikçileri açısından en iyi hale getirilmesini sağlar. Organizasyonlar

ISO 9001 belgesi almak için onaylanmış bir üçüncü taraf kurum tarafından tetkik edilmelidir.

iso 9001 nedir,iso 9001 belgesi,iso nedir,iso 9001:2008 nedir,iso 9001:2008 standardı

 ISO 9001 nedir ve nasıl alınır
 ISO 9001 Kalite Terimleri ve Presinsipleri

 • ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Esaslar ve Sözlük (ISO 8402 ve ISO 9000-1 yerine geçmiştir),
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Gereklilikler,
 • ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans arttırımı esasları (ISO 9004-1 yerine geçmiştir),
 • ISO 19011 Kalite ve çevre yönetim sistemleri tetkiklerinin esasları.      

Geçiş Periyodu: 

 • 15 Aralık 2000: 9000, 9001 ve 9004:2000 yayınlanması,
 • 14 Aralık 2003: Üç yıllık geçiş periyodunun sonu.

TS EN ISO 9001:2008 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:
 

1. KAPSAM
2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3. TERİMLER VE TARİFLER
4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 GENEL ŞARTLAR
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3 KALİTE POLİTİKASI
5.4 PLANLAMA
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
6. KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2 İNSAN KAYNAKLARI
6.3 ALT YAPI
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4 SATIN ALMA
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 GENEL
8.2 İZLEME VE ÖLÇME
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4 VERİ ANALİZİ
8.5 İYİLEŞTİRME

TS EN ISO 9000:2000 SERİSİ: 
TS EN ISO 9000 standartları üç temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;
TS EN ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER
TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-ŞARTLAR
TS EN ISO 9004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ İÇİN KILAVUZ


ISO 9001:2008 Serisi:

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin Yararları
ISO 9001 Belgesinin Kullanımı: ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir. ISO 9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,

 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),

 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,

 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi),

 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,

 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,

 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi,

 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,

 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,

 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması,

 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,

 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,

 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

ISO 9001:2008 Maddelerinin Yapısı

 
1. Kapsam,
2. Bilgi Referansları,
3. Terimler ve Tanımlar,
4. Kalite Yönetim Sistemi, 
5. Yönetim Sorumluluğu,  
6. Kaynak Yönetimi,  
7. Ürün Gerçekleştirme, 
8. Ölçme, Analiz ve İyileşme,


4,5,6,7,8 Maddeler zorunlu şartlardır.